Inwestycje przemysłowe

Kategoria: Realizacje
Projekt Wykonanie wodociągu fi 32 z przyłączeniem do istniejącej instalacji wewnętrznej, montaż 2 szt zasuw, posadowienie studni wraz z podłączeniem istniejącego odwodnienia liniowego ,rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej w Rudzie Śląskiej.
Inwestor PRO CONSULTING Sp. Z o.o
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Roboty w zakresie : drenaż w geowłókninie, folia kubełkowa, studzienki fi 315 3 szt , kanalizacja fi 160, wykopy 16m2 i drenaż 20m2.
Inwestor MEWA DRUK Ruda Śląska
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Remont dojścia do budynku basenu krytego wraz z chodnikiem i parkingami w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 13.
Inwestor Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ruda Śląska.
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Budowa studni fi 1200mm, ułożenie przewodu fi 40mm dł 36 m, uzbrojenie studni wodomierzowej. Budowa studni fi 315mm 2 szt, ułożenie kanalizacji fi 160mm dł 31m, zakup i montaż osadnika V=10m3.
Inwestor Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane RE-BUD GNIEZNO
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Parking samochodowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie pawilonu handlowego przy ul. Konarskiego 23.
Inwestor Zakład Instalacji Budowlanych Witold Szostak , Andrzej Duda
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie kanalizacji sanitarnej fi 160 mm dla budynku biurowo magazynowego przy ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej zgodnie z projektem i uzgodnieniami.
Inwestor CARBOMECH Sp z o.o. Zabrze
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie wodociągu fi 63-67mb ,fi 32-43mb,montaż 2szt zasuw. Przecisk przez drogę. Kanalizacja fi 160-8mb, dostawa i montaż 2 szt studni PCV. Przewód tłoczny fi 32 7mb. Dostawa i montaż pompy do ścieków 1szt.
Inwestor GREN HOUSE INVESTMENT KRAKÓW
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Koryto o średniej głębokości ok 30 cm na pow. 357 m2, podbudowa o śr grubości 25cm na powierzchni 357m2, Usypanie skarp nr 7 do 10 oraz 12.Wyrównanie terenu nr 11 za budynkiem 2 pow ok 18m2. Przesypanie kanalizacji warstwa ok 30cm gruntu na dł. ok 15mb
Inwestor GREN HOUSE INVESTMENT KRAKÓW
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Budowa parkingu przy basenie krytym w Rudzie Śląskiej
Inwestor Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ruda Śląska
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Remont chodnika dla pieszych w ciągu ul. Konopnickiej na od zejścia na ul. pocztową do zejścia na ul. Spółdzielcza w Knurowice
Inwestor Kompania Węglowa SA w Knurowie
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie nawierzchni brukowych granitowych 9/11 i z kostki betonowej grafitowej prostokątnej 8 cm ,ułożenie obrzeży betonowych , odwodnienia liniowego
Inwestor Rzymskokatolicka Parafia WNMP w Chorzowie
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie : kanału PCV 160 kanału PCV 200, kanału PCV 250, kanału 315 , studni PCV 425 , studnia betonowa 1000
Inwestor Rzymskokatolicka Parafia WNMP w Chorzowie
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie podjazdu rampy dla wózków inwalidzkich
Inwestor Rzymskokatolicka Parafia WNMP w Chorzowie
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Budowa 23 miejsc postojowych Chorzów ul. Długa 1-3
Inwestor INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Naprawa ciagow pieszych w Jednostce Wojskowej 4217 Gliwice
Inwestor JEDNOSTKA WOJSKOWA 4217 GLIWICE
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Urządzenie terenu zieleni w Ogródku Jordanowskim
Inwestor Urząd Miejski Pyskowice
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie chodnika w rejonie ul. Mazowieckiej i opaski w rejonie ogrodu i ściany północnej
Inwestor KPBP BUDUS
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Modernizacja skweru przy ul. Żołnierzy Września – Styczyńskiego w Chorzowie
Inwestor URZĄD MIASTA CHORZÓW Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska Rynek 1 Chorzów
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Remont alejki na łące koncertowej w KPL w Katowicach .
Inwestor Zakład Zieleni Miejskiej Katowice
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Budowa II etapu parkingu Zespołu Szkół w Czerwionce Leszczynach
Inwestor Powiat Rybnicki Dyrektor Zespołu Szkół w Czerwionce Leszczynach
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Przyłącze wody pitnej z sieci miejskiej do obiektów Ruchu Wirek dla KWK Halemba Wirek
Inwestor KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Oddział KWK Halemba Wirek
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe wraz z ogrodzeniem działki przy ul. Lwowskiej w Chorzowie
Inwestor ZUS Chorzów
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Remont sieci kanalizacji deszczowej oraz wymiana przyłącza wody budynku III Oddziału
Inwestor Żłobki Miejskie GLIWICE
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie docieplenia stropu nad ostatnia kondygnacją
Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Szczęśliwa 8 w Chorzowie
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie zakładowej sieci wodociągowej w R-4.
Inwestor TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A Zakład usługowo Remontowy CHORZÓW
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Remont nawierzchni utwardzonej przy budynku mieszkalnym Katowice Rozdzieńskiego 98 w zakresie : usuniecie istniejącego asfaltu, wykonanie prac ziemnych ,wykonanie podbudowy z kruszywa , ułożenie obrzeży na lawie betonowej, ułożenie nawierzchni z szarej kostki betonowej typu Behaton gr 8cm 190m2
Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa w Katowicach
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie nawierzchni utwardzonej( prace ziemne,podbudowa,ułożenie szarej kostki Holland /Behaton gr 8 cm na podsypce, montaż obrzeży , podjazd dla osób niepełnosprawnych ); płot ocynkowany (prace ziemne ,dostawa i montaż płoty)
Inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Górny Śląsk
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Remont chodnika do świetlicy w Wilkowyje ( rozebranie nawierzchni ,obrzeży, utylizacja , korytowanie , montaż obrzeży na podsypce piaskowo cementowej , wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, montaż z kostki betonowej gr 6 cm , porządki)
Inwestor Urząd Miasta Tychy
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie prac w zakresie : ( płot ocynkowany ok 46 mb , brama wjazdowa dwuskrzydłowa ,brama zjazdowa przesuwna )
Inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Górny Śląsk
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Drenaż w geowłókninie oraz obsypce żwirowej ,wylewka betonowa, korytowanie oraz wykonanie warstwy podbudowy wraz zagęszczeniem
Inwestor Mechanika Precyzyjna Zbigniew Potaszyński Zabrze
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Skucie istniejacego batonu ,odwóz , utylizacja. Zagęszczenie podłoża,szalunki ,zbrojenie . Wylewka betonowa z gruszki gr bet 14cm , zatarcie betonu ,rozszalowanie ,docięcie nawierzchni trylinki
Inwestor MEWA DRUK
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Korytowanie sprzętem , wykonanie podbudowy 0,2 m , zagęszczenie , wykonanie szalunku i zbrojenia , wylewka betonowa z gruszki , rozszalowanie
Inwestor GIMPLAST SOSNOWIEC
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Remont drogi i chodnika przy budynku mieszkalnym przy ul. Bukowej 22 w Tychach
Inwestor OSKARD Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie modernizacji parkingu przy budynku głównym Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego
Inwestor ZUS Chorzów
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie murowanego ogrodzenia zgodnie z przyjęta technologią
Inwestor ZUS Chorzów
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie bram 2szt wraz z montażem Wykonanie furtek 3 szt wraz z montażem . Przeniesienie bramy z ul. Dąbrowskiego na ul. Drzymały
Inwestor ZUS Chorzów
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wymiana części ogrodzenia systemowego ( zwiazana z budową miejsc postojowycb przy ul. Dąbrowskiego 85 w Tychach. Remont pozostałej części ogrodzenia terenu przy ul. Dąbrowskiego 85 w Tychach
Inwestor Drokan Tychy
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie projektu , przewiert pod droga, studnia PCV FI 425 mm, kanał fi 160 mm ,przyłącze wodociągowe fi 32 , studnia wodomierzowa
Inwestor SERWIS ENERGETYCZNY ELBUDROM Romanowska Oliwia
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie okdcinka kanalizacji K46-k02 zgodnie z pojektem budowlano wykonawczym , wykonanie projektu organizacji ruchu, koszty nadzoru PwiK w Chorzowie wraz z geodezja. Koszty zajęcia pasa i przywrocenia nawierzchni, koszty oznakowania i zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia prac oraz uzyskanie odbioru ChŚPWiK
Inwestor A. Brauner Chorzów
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Dostarczenie pompy Drainex 100 MA z wyłącznikiem pływakowym i koszem zabezpieczającym . Montaż i przepompowywanie ścieków z istniejącej studni
Inwestor RODONIT Ruda ŚLASKA
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w tym : prace ziemne, wykonanie i zagęszczenie podbudowy, ułożenie kostki na podsypce (kostka holand lub behaton), docinka , za-piaskowanie, ułożenie krawężnika, obrzeża, korytka, wykonanie studni chłonnej wraz z podłączeniem.
Inwestor Elektrocarb Siemianowice Śląskie
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Ujejskiego 8-14 w Tychach
Inwestor OSKARD Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem i oswietleniem oraz zagospodarowanie terenu pomiedzy budynkami przy ul. R. Dmowskiego 17-23 i al. Marsz. Piłsudkiego 9-15 w Tychach
Inwestor OSKARD Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie nawierzchni brukowych betonowych w tym : prace ziemne, wywóz i utylizacja gruzu ,wykonanie i zagęszczenie podbudowy , ułożenie kostki na podsypce, docinka, za-piaskowanie , ułożenie krawężnika ,obrzeża , wykonanie systemu skanalizowania i podłączenia rynien wraz z montażem studni fi 425 oraz rewizji.
Inwestor Zakłady Remontowe Maszyn Elektrycznych "Elektrocarb" Sp. Z o.o.
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na połowie powierzchni nieruchomości przed budynkiem. Dostawa kostki i obrzeży.
Inwestor PROGGRESS GROUP Sp z o.o.
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji przy budynku OSP w Wyrach ( przebudowa odcinka sieci wod. fi 63 Pei fi 40 PE-35 ,przebudowa przyłączą kanalizacji sanit. pomiędzy studzienkami , zabudowa studni PE fi 100
Inwestor GMINA WYRY
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Budowa sieci kanalizacyjnej Wydziału VIII ZEC S.A. Kleofas w Katowicach przy ul. Obroki 77
Inwestor Zakład Energetyki Cieplnej S.A. KATOWICE
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie parkingu wraz z zjazdem na ul. Kossutha , jego ogrodzeniem i oświetleniem, ( miejsca parkingowe, drogi , chodniki, wiata śmietnikowa , odprowadzenia wody opadowej z budynków do kanalizacji
Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nasz Dom Katowice
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wymiana odcinka kanalizacji ogólnospławowej z Budynku Głównego wraz z robotami odtworzeniowymi.
Inwestor Szpital specjalistyczny w Chorzowie
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie prac w czeladzi w zakresie : kanalizacja deszczowa ,kanalizacji sanitarna, wodociąg .
Inwestor HYDROMA SPOL. S R.O. Sp. Z o.o
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowejw tym: prace ziemne,zagęszczenie,utwardzenie, ułożenie kostki na podsypce, docinka , zapiaskowanie, ułożenie krawężnika ,ułożenie obrzeża na ławie betonowej.
Inwestor Zakłady Remontowe Maszyn Elektrycznych "Elektrocarb" Sp. Z o.o.
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Remont utwardzonego placu dla samochodów ZUR i ZTS w Chorzowie – ok 2250m3
Inwestor TRAMWAJE ŚLĄSKIE Spółka Akcyjna Chorzów
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Remont utwardzonego placu dla samochodów ZUR i ZTS w Chorzowie roboty dodatkowe
Inwestor TRAMWAJE ŚLĄSKIE Spółka Akcyjna Chorzów
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem alejek chodnikowych z kostki brukowej oraz podbudowa zapadniętej studni deszczowej na parkingu pracowniczym przy ul. Inwalidzkiej 5 w Chorzowie
Inwestor TRAMWAJE ŚLĄSKIE Spółka Akcyjna Chorzów
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie naprawy nawierzchni dróg i chodników z kostki brukowej i asfaltu oraz częściową wymianę obrzeży asfalt 250m2 kostka 300m2
Inwestor Szpital Specjalistyczny w Chorzowie ul. Zjednoczenia
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie podbudowy wraz z z korytowaniem ok 1800m2
Inwestor P.P.U.H.T. Łukasz Ruda Śląska
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym wg projektu budowlano-wykonawczego autorstwa mgr.inż Jan Wilczak : Przyłączę kanalizacji sanitarnej PVC 200/160 i przyłączę wodociągowe PE 90/32 do budynku zlokalizowanego przy ul. Gajowej dz.nr 305/4 w Bytomiu Górnikach
Inwestor BPK Sp. Z o.o.
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie prac: dokończenie korytowania wraz z wykonaniem podbudowy 40 ton (całość konstrukcji h=45-55 cm) powierzchnia do 1150 m2. Ułożenie geokraty o wytrzymałości 40 ton -powierzchnia do 650 m2. Dostawa i zabudowa humusu w geokratach wraz z wysianiem trawy. Ułożenie nawierzchni z kostki granitowej kolor szary wym 8/11 cm -powierzchnia do 500 m2. Ułożenie obrzeży na ławie betonowej ilość do 55 mb. Ułożenie krawężników na ławie betonowej ilość do 60mb. Montaż 5 lamp wzdłuż elewacji od strony wjazdu na teren.
Inwestor HOLDINWEST Sp. z o.o KATOWICE
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Usunięcie zdeformowanej nawierzchni drogowej zatoki autobusowej przy M1 Zabrze
Inwestor KAS-BUD PO J. Gągola
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Montaż żelbetowego szamba o obj. 103 m obok istniejącego zbiornika. Przekucia w istniejącym zbiorniku wraz z przyłączeniem przewodu tłocznego do nowo zamontowanego szamba. Demontaż szamba z tworzywa sztucznego o obj. 10 m3, cięcie zbiornika czyszczenie i utylizacja.
Inwestor Przedsiębiorstwo Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Budownictwa Weglowego SA
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie nawierzchni placu, wykonanie ogrodzenia wraz z furtką i podmurówką. Transport i montaż urządzeń.
Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nasz Dom Katowice
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Remont dojścia do Szkoły Podstawowej nr 35 przy Al. Piłsudskiego w Tychach.
Inwestor Urząd Miasta Tychy
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Remont istniejącego ciągu pieszego poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa naturalnego wraz z z warstwa odsączającą, roboty rozbiórkowe ,wywozy, utylizacje, roboty porządkowe.
Inwestor Gmina Miasta Tychy
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Remont chodników
Inwestor Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa OSKARD
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Budowa zjazdu indywidualnego do budynków nr 71/1 -71/8 przy ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie
Inwestor URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie wodociągu PE 100 SRD 11 od miejsca włączenia do sieci wraz z dwoma przyłączami PE 100 SDR17 o łącznej długości 3,85 mb zakończonych zasuwami . Montaż komory wodomierzowej jako szczelnego zbiornika wraz z armaturą
Inwestor DROGOMAX Sp. Z o.o. Tarnowskie Góry
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Modernizacja obiektu przy ul. Katowickiej w Chorzowie w systemie projektuj i buduj.
Inwestor MORiS CHORZÓW
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego wg opracowania projektowego
Inwestor FHU Budmar Sosnowiec
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Naprawa połączenia wodociągowego budynku portierni oraz przyległych – przyłączenie do nowego odcinka znajdującego się na terenie R-4 Gliwice
Inwestor TRAMWAJE ŚLĄSKIE SA Chorzów
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Przebudowa muru ogrodzenia zewnętrznego ZUR oraz wymiana oświetlenia na oświetlenie LED-owe placu postojowego dla samochodów ZUR i ZTS w Chorzowie
Inwestor TRAMWAJE ŚLĄSKIE SA Chorzów
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Naprawa kanalizacji zgodnie z zakresem z oferty
Inwestor TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A Zakład usługowo Remontowy CHORZÓW
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wymiana uszkodzonej kanalizacji przebudowa studni kanalizacyjnej wraz z przejściami -prace dodatkowe
Inwestor TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A Zakład usługowo Remontowy CHORZÓW
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Naprawa nawierzchni drogi jazdowej na parking dla samochodów osobowych ZUR I ZTS zgodnie z ofeta
Inwestor TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A Zakład usługowo Remontowy CHORZÓW
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Projekt budowlany i wykonawczy wspólnych przyłączy wod.-kan dla projektowanych obiektów pomiędzy ulica Zabrzańską i DTŚ. ( wodociągowe)
Inwestor SKŁAD FABRYCZNY Polinowa Pecka Piotr ; FADOME A. SZINDZIELORZ; Firma P.H.U. Wiśniowski ; Petit Forestier Polska Sp. Z o.o.
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Projekt budowlany i wykonawczy wspólnych przyłączy wod.-kan dla projektowanych obiektów pomiędzy ulica Zabrzańską i DTŚ. (kanalizacyjne )
Inwestor SKŁAD FABRYCZNY Polinowa Pecka Piotr ; FADOME A.SZINDZIELORZ; Firma P.H.U. Wiśniowski ; Petit Forestier Polska Sp. Z o.o.; KANCLERZ
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wymiana kanalizacji pomiędzy pawilonami handlowymi przy ul. Żwakowskiej 20-20a w Tychach
Inwestor Tyska Spóldzielnia Mieszkaniowa OSKARD
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie zjazdu z drogi publicznej do budynku przy u;. Ściegiennego w Katowicach (wykonanie koryta, wywóz ziemi, wykonanie podbudowy, zabudowanie krawężników i obrzeży wraz z ułożeniem nawierzchni na odcinku od istniejącego krawężnika przy jezdni ul. Ściegiennego od linii frontowej budynku od w/w ulicy)
Inwestor Eclipse Enterprise Warszawa
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Zakup ,dostawa i montaż pompowni typu Ecopomp ( dwie pompy ,szafka sterująca , system zabezpieczeń ,system sterowania sygnalizacji. Doprowadzenie zasilania do przepompowni z hali. Przygotowanie dokumentacji DTR. Zasypanie zbiornika gruntem , dowóz nadmiaru odpadu.
Inwestor Petit Forestier Polska S.A.
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Zlecenie na wykonanie modernizacji parkingu WBT Świętochłowice
Inwestor LAFARGE WARSZAWA