Inwestorzy prywatni

Kategoria: Realizacje
Projekt Wykonanie wodociągu fi 32 z przyłączeniem do istniejącej instalacji wewnętrznej , montaż 2 szt zasuw , posadowienie studni wraz z podłaczeniem istniejącego odwodnienia liniowego ,rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej w Rudzie Śląskiej
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Podłączenie rynien 5 szt , budowa 3 szt sudni fi 315 , ułożenie kanalizacji fi 110 dl 44 m oraz zakup i montaz odwodnienia liniowego fi 100 3 szt – Katowice, ul. Owsiana
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Budowa kanalizacji fi 200 mm, fi 160mm ,kaskady zewnętrznej ,studni fi 315 4 szt, ułozenie wodociagu fi 32 oraz montaz zestawu wodomomierzowego – Ruda Śląska ul. Do dworca
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Roboty w zakresie : kanał PCV FI 160 mm, studzienka PCV fi 315 mm 2 szt, komora do osadzenia zbiornika ścieków 2 szt, montaż zbiornika ścieków 2 szt
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Montaż instalacji termicznej -styropian z siatką z włókna szklanego zaciągnięta klejem powierzchnia bod 80 m2. Obróbki wnęk okiennych , obróbki dekarskie - murek ogniowy ok 11m oraz parapety 4 szt
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Dostarczenie szamba wraz z montażem o poj 4m3 . Wykonanie podłaczenia szamba do budynku kanałem PCV fi 160 do istniejącego wyjscia kanalizacji z budynku wraz ze studnią PCV fi 400 na budowanym kanale – Ruda Śląska ul. Ligocka
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie nawierzchni z kostki naturo wraz z podbudową ok 117 m2, obrzeży typu Ekobord ok 53 mb, miejsca postojowego z płyt ażurowych wraz z podbudową ok 32 m2, opaski z obrzeży betonowych wokół budynku.
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Montaż szamba o poj. 15M3. Wykonanie podłączenia szamba do budynku kanałem PCV FI 160 do istniejącego wyjscia kanalizacji z budynku wraz ze studnią PCV fi 425 na budowanym kanale – Katowice, ul. Leszczy
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Holland gr 8cm wraz z podbudową . Obrzeże betonowe 8x30, koryto odwadniające ,schody z kostki brukowej betonowej typu Holland gr 6cm – Ruda Śląska
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnia z kostki brukowej , ułożenie krawężnikow, obrzezy i korytek betonowych – Katowice, ul. Leszczy
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie dwoch studni fi 425 z podłaczeniem istniejącej kanalizacji na miejscu obecnego betonowego osadnika ścieków wraz ze zburzeniem pokryw zbiornika i wypełnieniem kruszywem , zagęszczenie . Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu HOLLAND gr8cm kolor grafit na podbudowie z kruszywa i podsypce piaskowej – Ruda Śląska
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Izolacja ścian fundamentowych , drenż rur drenarskich, montaż studni kanlizcyjnej fi 425, kanalizacja deszczowa fi 160 i fi 110 – Ruda Śląska
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie kanalizacji fi 160, wodociągu fi 32, studni kanalizacyjnej fi 315, przełączenie wodociągu – Katowice, ul. Krucza
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie wodociągu fi 32, studni betonowej fi 1000, zestaw wodomierzowy,wykonanie przecisku, kanalizacja sanitarna, studnia fi 315 ,rura ochronna – Ruda Śląska
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie kanalizacji PCV fi 160 skucie szamba wraz z zasypaniem kruszywem , zagęszczeniem i odtworzeniem kostki oraz wycięcie otworu okiennego
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 6 cm Holland
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie wodociągu fi 40, wodomierza ,kanlizacji sanitarnej fi 160mm oraz studni fi 425- 3szt mm i fi 1000mm
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie wodociągu fi 63 ,kanlizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej – Ruda Śląska ul. Oświęcimska
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie kanału fi 160 posadowienie studni fi 425 , wykonie wodociągu fi 32 , węzła wodomierzowego oraz przewiertu
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie wodociągu dł 52 mb wraz z zestawem wodomierzowym . Kanał fi 160 dł 8,5 mb wraz ze studnią fi 425 -1 szt oraz montażem betonowego zbiornika firmy PROBUD obj 12 m3 1szt. Projekt organizacji ruchu.
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie kanalizacji fi 160 dł 55 mb ,studnia kanalizacjna fi 1000 betonowa z zamknięciem nakrywa betonowa . Wodociąg fi 32 mm 51mb
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Ułożenie obrzeży , ułożenie kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie i podsypce piaskowej gr 3-5 cm
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wodociąg z dwoma studniami wodomierzowymi (bez wcinki)
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie kanału PCV FI 160 23mb wraz z e studnia PCV fi 425 1szt. Lub kanału PCV FI 160 23mb wraz z e studnia PCV fi 425 2szt. Według wskazań PwiK Ruda Śląsk
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie wodociągu PE fi 32 dł 14mb wraz z przeciskiem pod drogą . Kanalizacja sanitarna PCV fi 160 dł 18mb wraz z przewiertem i właczeniem do istniejacej studni w ulicy Zwirki i Wigury i studnią PCV fi 425 – Ruda Śląska, ul. Magdziorza
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie prac w zakresie: ułożenie obrzeży, krawężników .kostki betonowej gr 8 cm szarej na podbudowie i obsypce piaskowej
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie wodociągu fi 40 mm 3,5mb wraz z z zasuwa (bez odtworzenia nawierzchni drogi). Wykonanie usbrojonej studni wodomierzowej. Wykonanie kanalizacji fi 160 mm 3mb (bez odtworzenia nawierzchni drogi). Studnia kanalizacyjna fi 425 mm – Ruda Śląska, ul. Letnia
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie sieci wodociągowej PE DN 160 z przyłączeniami i sieci kanalizacji sanitarnej PCV DN 200 z przyłączeniami wybudowanych w obszarze działek nr 86/4, 32/6,86/3, 86/2, 86/1 przy ul Krakowskiej w Będzinie
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie nawierzchni wraz z podbudową ( bez kostki brukowej) .Dostarczenie kostki betonowej granit 1 płaski płukany .Obrzeże z tworzywa sztucznego . Obrzeże betonowe .
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie 2 szt studni PCV FI 425 przejezdne z pokrywami żeliwnymi . Wykonanie kanału PCV FI 160 ok 35 mb, Wykonanie przewiertu pod droga do studni wraz z rura salową fi 219 oraz przekuciem i obrobieniem w studni . Wykonanie wodociągu zgodnie z zakresem ilościowym. . Wykonanie montażu wodomierza wewnątrz budynku.
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Korytowanie na gł 35 cm ,wykonanie warstwy z przekruszu betonowego o wys 35 cm. zagęszczenie sprzętem specjalistycznym
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na dl prac kanaliz . Demontaz istniejącego na dł 13mb. Montaż kanału PCV FI 200 DL 13 mb. Zasypanie wykopow ,odtworzenie podbudowy wraz naiwerzchni z kostki brukowej na długoscin prowadzonych prac
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie robot w zakresie: drenaż ( roboty ziemne , montaż 3 szt studni PVC fi 425, ułożenie ok 41 mb rury drenarskiej fi 110 w geowłókninie, obsypka drenażu ) , kanalizacja deszczowa ( wykonanie 1 mb kanalizacji fi 160 w obsypce , montaż 1 szt studni PCV fi 425 ,ułożenie deszczowej kanalizacji fi 110)
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Ułożenie obrzeży betonowych na lawie betonowej. Dostarczenie kostki granit płaski płukany firmy KOSTBET . Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki Holland oraz wykonanie nowej nawierzchni na gotowej podbudowie z kostki granit 1 płaski płukany . Wykonanie nawierzchni z wcześniej rozebranej kostki Holland wraz z wykonaniem podbudowy
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Rozebranie ogrodzenia o długości 10 mb . Rozebranie nawierzchni o powierzchni 20 m2. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię 14 m2. Ułożenie na ławie betonowej obrzeży odcinających nowe nawierzchnie ( materiał z rozbiórki). Montaż ogrodzenia w nowym miejscu. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow 14 m2
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie koryta koryta , podbudowy z kamienia łamanego o gr 0,25 m wraz z zagęszczeniem oraz ułożenie kostki betonowej 8cm . Ułożenie obrzeży betonowych bna ławie betonowej 8x25x100 cm – Ruda Śląska ul. Polna
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie prac w zakresie: przewiert pod drogą fi 215 mm, studnia PCV FI 425 7 szt , kanał fi 160mm 72mb wraz z ociepleniem styropianem, przyłacze wodociagowe ,drenaz w obsypce zwirowej 56mb – Ruda Śląska ul. Halembska
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie drenażu wzdłuż ław fundamentowych w obsypce żwirowej owiniętej geowłókniną wraz z wymiana gruntu na piasek na szerokość wykopu do wysokości istniejącego terenu . Montaż studni rewizyjnych w miejscach załamań drenażu. Dokończenie prac związanych z wykonaniem izolacji termicznej i przeciwwilgociowej na fundamentach budynku.
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Podbudowa wraz z położeniem kostki ,docinka, za piaskowanie (korytowanie po stronie Zamawiającego ) . dostarczenie kostki N1 granit płaski płukany firmy KOSTBET. Dostarczenie kostki Holland /Behaton firmy KOSTBET , ułożenie obrzeży.
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Przewiert pod drogą fi 215 mm , studnia PCV fi 425 mm 2 szt, kanał fi 160 11 mb
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej Behaton gr 8 cm szara, ułożenie krawęznika , ułożenie obrzezy betonowych – Ruda Śląska ul. Polna
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie : wodociągu fi 32 mm 10mb wraz z podsypką , obsypka i taśmą sygnalizacyjna ; przekucie fundamentu i wprowadzenie do pomieszczenia garazu wraz z rurą ochronną ; wykonanie komory na isntejacym wodociagu w drodze pod wcinke do sieci PwiK
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie prac: wykonanie komory pod szambo. Transport i montaż szamba żelbetowego 10 m3. Montaż komina do poziomu gruntu wraz z pokrywą. Wykonanie kanalizacji fi 160 od pierwszego wyjścia z budynku ( podłączenie kolejnego włącznie na trójnik ). Wykonanie 2 studni fi 425.
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączeniami do budynków przy ul. Sezamkowej w Katowicach.
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie wraz z zagęszczeniem i za piaskowaniem (kostka firmy KOSTBET , N1,kolor grafitowy ,gr 6 cm). Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie wraz z zagęszczeniem i za piaskowaniem ( kostka firmy KOSTBET, N1 płukana,kolor biały ,gr 6cm) Ułożenie obrzeży 6x20 na ławie betonowej. Skucie pokrywy studni ,obcięcie studni, nowa pokrywa betonowa fi 1200 mm, korpus żeliwny, pokrywa żelbetowa.
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Połączenie istniejącego przyłacza wykonanego do granicy działki wraz z kanalizacją podłączoną do istniejącego zbiornika. Zabudowa studni PCV fi 425 w miejscu podlaczenia obu kanalizacji ,odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej po wykoananych pracach. Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Dostawa i ułożenie kostki betonowych :Granit płaski, Akropol mix, Akropol mix, krawęznik dekoracyjny ,krawęznik najazdowy,palisada łupana – Katowice, ul. Owsiana
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie komory nadawczej pod przewiert. Przewiert fi 219 mm wraz z rurą stalowa oraz rurą fi 160 mm do 10 mm. Wykonanie kanalizacji sanitarnej od S1DOS3 wraz z podłączeniami do budynku. Wykonanie kanalizacji deszczowej D1-D3 wraz z wyprowadzeniem podejść pod rynny. Montaż S1,S2,S3,D1,D2,D3 jako studni fi 425 mm z pokrywa żeliwna. Zabudowa zbiornika żelbetowego wody deszczowej .wykonanie studni chłonnej fi 200 mm głębokość do 3,5 m wraz z warstwa filtracyjną .
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej firmy KOSBET według opracowania projektowego – Katowice ul. Sezamkowa
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Montaż odcinka sieci wodociągowej fi 90 od miejsca załamania i redukcji sieci z średnicy fi 90/32 mm. Odtworzenie nawierzchni drogi z kruszywa dostarczonego przez Inwestora
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Ogrodzenie panelowe , nawierzchnia ,drenaż – Chorzów, ul. Lwowska
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Prace zlokalizowane przy ul. Siewnej w Krakowie : prace ziemne, ułożenie kostki libet elegant 151 m2, kostka libet piccola 24m2, płyty gresowe 40,5 m2, donica z palisady 8,8mb, obrzeza 151mb , odwodnienia liniowe 12,2mb – Kraków ul. Siewna
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie komory nadawczej pod przewiert. Przewiert fi 219 mm wraz z rurą stalowa oraz rurą fi 160 mm do 10 mm. Wykonanie kanalizacji sanitarnej od S1DOS3 wraz z podłączeniami do budynku. Wykonanie kanalizacji deszczowej D1-D3 wraz z wyprowadzeniem podejść pod rynny. Montaż S1,S2,S3,D1,D2,D3 jako studni fi 425 mm z pokrywa żeliwna. Zabudowa zbiornika żelbetowego wody deszczowej .wykonanie studni chłonnej fi 200 mm głębokość do 3,5 m wraz z warstwa filtracyjną .
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie koryta podbudowy o nośności 7 t oraz nawierzchni z kostki brukowe betonowej Florencja ,Siena. Aprilla w kolorach standard /złota jesień /mix firmy KOSTBET na posesji zlokalizowanej w Chorzowie przy ul. Głównej . Ułożenie obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej.
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie palisady powierzchni tarasu; obrzeży i powierzchni chodników ; palisady i powierzchni schodka oraz krawężnik najazdowy – Bytom, ul. Gajowa
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Korytowanie pod krawężniki i bloczki. Ułożenie krawężników drogowych 15x30x100 na podsypce pias-cem 182 mb . Ułożenie bloczków betonowych 24x38x12 na podsypce cem-piask. Wykonanie najazdu z kruszywa drogowego. Montaż płyt ażurowych 60x40x8 w wykonanym najeździe.
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Zakup ,dostawa i montaż pompowni typu Ecopomp ( dwie pompy ,szafka sterująca , system zabezpieczeń ,system sterowania sygnalizacji. Doprowadzenie zasilania do przepompowni z hali. Przygotowanie dokumentacji DTR. Zasypanie zbiornika gruntem , odwóz nadmiaru odpadu.
Inwestor Inwestor Prywatny
______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Projekt Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na pdbudowie wraz z zagęszczeniem i zapiaskowaniem ( kostka firmi KOSTBET, N1 , kolor łosoś /grafit, gr 6 cm ) . Ułożenie obrzeży 6x20 na ławie betonowej. Ruda Śląska ul. Pionierów
Inwestor Inwestor Prywatny